Soukromá psychologická praxe, Erbenova 270/2, Olomouc

Terapo Olomouc / psychologické poradenství

ÚVOD

O NÁS

NAŠE POMOC

PSYCHOTERAPIE

CENÍK

KONTAKTY

Terapo Olomouc / psychologické poradenství


/ O nás psychologická praxe


Naše stručné profesní curriculum vitae.

 

 

Edmund Wittmann

Julie Wittmannová

Terapo Olomouc / Edmund Wittmann
Titul, jméno a příjmení:
Mgr. et Mgr. Edmund Wittmann

Osobní údaje:
Datum narození: 1971
Národnost: česká
Místo narození Šumperk

 

Terapo Olomouc / Julie Wittmannová
Titul, jméno a příjmení:
Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.

Osobní údaje:
Datum narození: 1972
Národnost: česká
Místo narození: Havlíčkův Brod

 

Vzdělání:
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
Fakulta filozofická UP Olomouc (jednooborová psychologie)
Adiktolog - 2010 přiznána odborná způsobilost k výkonu
   povolání adiktologa

Jazyky:
Angličtina - velmi dobré komunikativní znalosti
Němčina - dobré komunikativní znalosti
 

Odborné výcviky:

500 hod. Psychoterapeutický výcvik (SUR)
   (Pražský psychoterapeutický institut 2000-2004).
40 hod. Supervizní mítink FTCCEE
   (Evropská federace terap. komunit, Gliwice 2002).
IES Sdružení Podané ruce - Institut vzdělávání
   v oblasti drogové problematiky 2003 - 2005
      20 hodin "Prevence vyhoření"
      20 hodin "Krizová intervence"
      20 hodin "Krizova intervence v praxi"
      60 hodin "Kontakt s drogově závislým - motivační
         rozhovory"
Pražská psychoterapeutická fakulta
   VIAP 2000 - 2005
20 hodin "Terapie zaměřená na tělo"
20 hodin "Abnormní osobnosti v normálním životě"
20 hodin "Začátky v psychoterapii"
20 hodin "Fenomenologie těla"
20 hodin "Psychoterapie poruchy příjmu potravy"
Vstup do pětiletého výcvikový programu České
   společnosti pro analytickou psychologii - 2008
      Výcvikový program České společnosti pro
         analytickou psychologii (dále ČSAP) akreditovaný
         u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
         je komplexní odbornou školou základů
         psychoterapie a analytické psychologie a
         psychoterapie. Analytická psychologie je dnešní
         podobou psychoterapeutického přístupu
         vycházejícího z praxe C. G. Junga, rozvinutá jeho
         následovníky a otevřená dalším hlubinným
         směrům a školám.
40 hod. Krátký intervenční program pro uživatele
   crack/cocaine/pervitin P-centrum - 2010.
 

Členství v odborných společnostech:
Česká společnost pro analytickou psychologii
 

Pracovní praxe:

1994 - 1995 ZŠ Ruda nad Moravou - učitel
2002 - 2003 Profesně poradenské centrum FTK UP
                  konzultace a diagnostika.
2002 - 2006 Terapeutická komunita pro drogově závislé
                  Podcestný Mlýn - psycholog, zástupce
                  vedoucího.
2002 - dosud Project Outdoor s. r. o. - lektor.
2006 - dosud P-centrum Olomouc – psycholog, terapeut,
                    vedoucí Doléčovacího centra a Poradny
                    pro alkoholové a jiné závislosti.
2011 - dosud Psychologická praxe – poradenství,
                    psychoterapie – psycholog, terapeut.

 

 

Vzdělání:
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc (Aplikovaná tělesná
   výchova)
Fakulta filozofická UP Olomouc (jednooborové studium
   psychologie)
Ph.D. - doktorát v oboru Kinantropologie - Aplikovaná
   tělesná výchova (FTK UP Olomouc)
   státní doktorská zkouška ze speciální pedagogiky,
      psychologie (mimo jiné)

Jazyky:
Angličtina - velmi dobré komunikativní znalosti
Ruština - dobré komunikativní znalosti
 

Odborný výcvik - psychologie:

Pražská psychoterapeutická fakulta - VIAP 2000 - 2005
      20 hodin "Relaxační techniky a jejich využití v praxi"
      20 hodin "Komunikační techniky"
      20 hodin "Neverbální techniky"
      20 hodin "Fenomenologie těla"
      20 hodin "KBT depresivních poruch"
 

Odborné výcviky - speciální pedagogika:

Halliwick plavecká technika pro osoby s postižením
   (Universita v Ljubljani, Slovinsko, 1999)
Instruktor lyžování a lyžování na monosky pro osoby
   s postižením (UP Olomouc, 1998)
Mezinárodní instruktor Hnutí Speciálních olympiád,
   trenér atletiky SO (UP Olomouc, 1997)
 

Členství v odborných společnostech:
Česká kinantropologická společnost
Česká asociace Aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA)
 

Pracovní praxe:

1995 - 1996, 1997 - 1998 speciální pedagog ve Speciální
                  škole Credo Olomouc
1998 - 2003 Katedra APA, Fakulta tělesné kultury,
                  Univerzita Palckého v Olomouci - externí
                  vyučující
2001 - 2004 Profesně poradenské centrum FTK UP
                  - vedoucí centra
2003 - dosud Katedra aplikovaných pohybových aktivit,
                  FTK UP Olomouc - odborný asistent
                  (specializace speciálně-pedagogické
                  poradenství, aplikované pohybové aktivity,
                  pohybové aktivity seniorů)

Vyučované semináře se vztahem k poradenství a speciální pedagogice:
 • Systém poradenských zařízení ve speciální pedagogice.
 • Speciálně-pedagogická diagnostika a poradenství.
 • Specifické vývojové poruchy učení.

2001 - dosud "Internetporadna" - dobrovolný poradce
                  - specializace vzdělávání osob s postižením,
                  pohybové aktitivty pro osoby s postižením,
                  seniorskou populaci.

 

 

 úvod / o nás / naše pomoc / psychoterapie / kodex / ceník / kontakty                    / nahoru

 

Terapo Olomouc / psychologické poradenství

TERAPO Olomouc
Soukromá psychologická praxe
Poradenství a psychoterapie
Mgr. Edmund Wittmann; Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.
Erbenova 270/2, Olomouc, (ordinace: út + pá)
+420 777 953 810, info@terapo-olomouc.cz
www.terapo-olomouc.cz